1. Het zwemmen/betreden van het dagstrand geschiedt op eigen risico.
2. Verblijf is uitsluitend toegestaan binnen de openingstijden en met een geldig toegangsbewijs.
3. Alle bezoekers dienen te allen tijde voor de tweede gele drijflijn te blijven. Niet-geoefende zwemmers dienen niet voorbij de eerste gele drijflijn te gaan.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van persoonlijke eigendommen alsmede voor vernieling of diefstal van geparkeerde voertuigen.
5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijk letsel opgelopen op of rond het terrein.
6. Het gebruik of het bezit van drugs en/of wapens is niet toegestaan.
7. Open vuur en/of barbecues en shisha (waterpijp) zijn niet toegestaan.
8. Glaswerk is niet toegestaan.
9. Huisdieren zijn op ons dagstrand niet toegestaan tijdens het zwemseizoen.
10. Laat geen afval slingeren op of rond uw ligplaats, gebruik daarvoor de bestemde afvalbakken.
11. Geen te harde muziek, onnodig lawaai of andersoortige overlast veroorzaken.
12. Instructies van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.